Onze aanpak

Het doel van de SLIM subsidie is om personeel duurzaam inzetbaar te maken, leven lang te ontwikkelen en een systeem van leren te implementeren. Met ons Leven Lang Ontwikkelen programma ontzorgen we je hierbij en dat is vaak volledig gesubsidieerd.

Nieuwe aanvraag mogelijk vanaf 1 september 2021

Onze aanpak

Het doel van de SLIM subsidie is om personeel duurzaam inzetbaar te maken, leven lang te ontwikkelen en een systeem van leren te implementeren. Met ons Leven Lang Ontwikkelen programma ontzorgen we je hierbij en dat is vaak volledig gesubsidieerd.

De werkwijze in het kort

Nadat de subsidie is aangevraagd (en na uiterlijk 3 maanden wordt goedgekeurd), gaan we gezamenlijk aan de slag om een leven lang ontwikkelen en een leercultuur te implementeren in jullie organisatie. Dit traject is cyclisch, waarbij de eerste cyclus zo’n 6-9 maanden in beslag zal nemen. Hieronder hebben we in beeld gebracht waar zo’n cyclus uit bestaat. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, maak dan een afspraak met een van onze specialisten.

Kick-off LLO programma

Tijdens twee kick-off sessies krijgen zowel medewerkers als leidinggevenden afzonderlijk een introductie tot een Leven Lang Ontwikkelen voor hunzelf en de organisatie. De IMADO methode wordt geïntroduceerd en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden worden besproken. Vervolgens lichten we de software en het ontwikkelproces toe en wordt de planning van de komende 6 maanden doorgenomen.

U

Inzicht potentieel medewerkers

Inzicht in het potentieel van de medewerkers wordt gecreëerd aan de hand van de Helixers software met behulp van een assessment. Tijdens dit assessment vullen zowel leidinggevende als medewerker een aantal testen in over persoon, functie en ontwikkeldoelen. Vervolgens komt er een werkdocument tot stand dat als basis dient om het eerste gesprek van de persoonlijke ontwikkelgesprekcyclus af te trappen.

Persoonlijke ontwikkelingsplannen

Tijdens een gesprek tussen medewerker en begeleider wordt ereen eerste aanzet gemaakt tot een POP – Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Vervolgens geeft de Helixers software verschillende suggesties voor persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Op basis van de inhoudelijke discussie die gevoerd wodt, maken jullie keuzes en worden de contouren van het POP zichtbaar.

w

Coaching

Onze coaches pakken het stokje vanaf hier over en ondersteunen de medewerkers bij het verder concretiseren van hun persoonlijk ontwikkelplan. Aan de hand van individuele coachsessies wordt voor iedere medewerker het persoonlijk Actie Plan (PAP) opgesteld. Dit vormt de basis voor de activiteiten die de medewerker de komende tijd gaat ondernemen om zijn of haar doelen te bereiken.

+

Monitoring & opvolging

Met behulp van de Helixers software en periodieke coachsessies monitoren we de voortgang van de individuele persoonlijke ontwikkeltrajecten. Door gerichte en persoonlijke aandacht zorgen we ervoor dat de voorgenomen plannen en activiteiten ook daadwerkelijk plaatsvinden en tot de gewenste ontwikkeling leiden.

Evaluatie

Aan de hand van een evaluatie kijken we terug op het proces op zowel individueel als organisatieniveau. Hierbij wordt gekeken welke stappen er genomen moeten worden om het LLO programma voort te zetten en te borgen. Op die manier kan ook in de toekomst gezorgd worden voor aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en daarmee de implementatie van een leercultuur in de organisatie gerealiseerd worden.

Helixers

Geïnteresseerd geraakt?!

Neem snel contact of maak een afspraak om te horen wat de mogelijkheden zijn voor jullie organisatie. We gaan graag aan de slag voor jullie en verzorgen de subsidieaanvraag gratis als je gebruik maakt van onze dienstverlening.

Aanvraag SLIM subsidie

Met onze diensten voorzien wij niet alleen in het leveren van ontwikkeladviezen en -plannen. Wij ontzorgen jou ook volledig bij de aanvraag. Maar hoe ziet zo’n aanvraag eruit?

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een mkb- verklaring, activiteitenplan en een begroting. Zo’n aanvraag voorbereiden, invullen en aanvragen kost de nodige tijd en daar schort het vaak aan. Daarom bieden we de mogelijkheid om dit volledig uit handen te nemen.

Wij hebben een in-house subsidieadviseur die ervoor zorgt dat jouw wensen worden verwerkt in een complete aanvraag. Tot op heden is elke aanvraag van onze adviseur goedgekeurd.

Loting

Nadat de aanvraag is ingediend wordt deze beoordeeld aan de hand van kwaliteitseisen en beschikbaar budget. Tot nu toe is iedere behandelde aanvraag goedgekeurd. Helaas is het niet zeker of elke aanvraag ook beoordeeld wordt.

Per periode worden er zo’n 800 aanvragen behandeld. Omdat er elke periode meer aanvragen zijn dan dat er subsidiebudget beschikbaar is, vindt er een loting plaats. Op basis van deze loting wordt de volgorde van behandelen bepaald.

Hoogte subsidie

Na de loting en goedkeuring wordt het subsidiebudget vastgesteld. De hoogte van dit bedrag hangt af van de grootte van jouw bedrijf. Middelgrote bedrijven (>50 FTE) krijgen maximaal 60% van de projectkosten vergoed. Kleine bedrijven (<50 fte) krijg maximaal 80% vergoed. Het type project en de projectomvang zijn een andere factor voor de hoogte van de subsidie. Wil je weten wat dat inhoudt voor onze aanpak? Vul dan onderstaande calculator in om zo jouw subsidie te berekenen als je gebruik maakt van onze dienstverlening.

Bereken jouw subsidie

In onderstaande calculator kun je de gegevens van jullie (mkb) bedrijf invoeren. Daarna vul je het aantal coachingsuren in per medewerker. De indicatieve kosten worden direct doorberekend voor het implementeren van een leven lang ontwikkelen met en zonder behulp van de SLIM subsidieregeling. Zoals je ziet is er veel mogelijk voor een interessant tarief.

Meer informatie over ons Leven Lang Ontwikkelen Programma vind je hier

Hoeveel werknemers doen er mee met de SLIM subsidie. Minimaal 5.
4
Aantal coachingsuren per persoon
Totaal met of zonder subsidie euro

Contactformulier

Maak een afspraak