SLIM regeling in de praktijk

Door inge
Op maart 2, 2021

SLIM regeling in de praktijk

Door inge
Op maart 2, 2021

In dit artikel geven we een aantal voorbeelden wat je als bedrijf in de praktijk kunt doen met de SLIM regeling en hoe je dit kunt vormgeven.

Ter verheldering hier de vier categorieën uit de regeling op een rij:

  1. Doorlichten van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. Hierbij wordt de scholingsbehoefte binnen de onderneming geïnventariseerd en staat de onderneming centraal.
  2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen. Persoonlijke gesprekken en plannen waar de werknemer centraal staat.
  3. Het ontwikkelen van een systeem voor leren. Denk hierbij aan het toepassen van een periodieke gesprekscyclus voor evaluatie of het opzetten van een bedrijfsschool.
  4. Aanbieden van praktijkplaatsen voor derde leerweg. Daarmee kunnen mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt toch een mbo opleiding volgen terwijl ze werken.

Weet je niet meer helemaal wat de SLIM regeling nou inhoudt? Lees dan dit blog.

Voorbeelden SLIM regeling

Het is begrijpelijk dat bovenstaande categorieën nog steeds veel aan de verbeelding overlaten. Daarom geven we per categorie een aantal voorbeelden uit onze praktijk. Zo krijg je een beter beeld van hoe je de SLIM regeling kunt inzetten. Wil je weten waar je de subsidie voor kan inzetten en wat de kosten zijn met en zonder subsidie, maak dan gebruik van onze calculator.

1. Doorlichten van de onderneming : Hoe zorg ik voor professionalisering en groei?

Functiehuis en HR advies

Veel bedrijven die willen groeien en professionaliseren, brengen eerst de organisatiestructuur in kaart door een functiehuis op te stellen. Een functiehuis vormt namelijk vaak het fundament voor het HR-beleid van een onderneming. Met behulp van HR advies wordt jullie bedrijf in kaart gebracht. Welke mensen werken er, welke functies vervullen ze en hoe ziet de toekomst eruit? Je kan het subsidiebudget besteden aan een externe HR professional die samen met jullie het functiehuis bouwt voor nu, maar ook voor de toekomst. De inzichten van het functiehuis dienen als basis voor het bedrijfsbrede ontwikkelplan dat de HR adviseur opstelt. Op die manier ben je voorbereid op de toekomst.

Heeft jouw bedrijf al een functiehuis? Dan is het alsnog zinvol hier eens kritisch naar te kijken. Vaak zit er een verschil tussen de functieomschrijving zoals deze in het functiehuis staat en hoe de medewerkers zelf denken over hun functies. Door verwachtingen van werknemers en leidinggevenden naast elkaar te leggen, zie je waar verschil en overlap zit. Door deze verschillen en overeenkomsten bespreekbaar te maken, kan het tegelijkertijd dienen als input om richting te geven aan de ontwikkeling van de medewerker. Het functiehuis is hiermee geen doel op zich, maar een middel om begrip te creëren. Begrip over de functies, over de verwachtingen van de werknemers en over hun mogelijkheden voor ontwikkeling en groei.

2. Loopbaan- en ontwikkeladvies: Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers zich blijven ontwikkelen?

Coaching

Waar de doorlichting van een onderneming de scholings- en ontwikkelbehoefte van het bedrijf als geheel onderzoekt, is ontwikkeladvies gericht op de werknemer als individu. Voor werknemers is het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen, beter te worden in hun vak en te groeien als persoon. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Leidinggevenden en HR medewerkers zouden dit kunnen faciliteren, maar vaak is er gebrek aan tijd om hier structureel aandacht aan te besteden. Daarom schakelen veel leidinggevenden de expertise van een coach of loopbaanadviseur in. Zij coachen de werknemers bij hun persoonlijke ontwikkeling en helpen bij het benutten van hun potentieel. Ze bieden een frisse blik en creëren een veilige omgeving waarin alles gezegd kan worden. Daarnaast weten ze de juiste vragen te stellen om zo tot de beste inzichten en een persoonlijk ontwikkelplan te komen. Wil jij een externe partij inschakelen voor ontwikkeladvies? Dan kan je de SLIM subsidie gebruiken voor gratis coaching door professionele loopbaanadviseurs.

3. Systeem voor leren – Hoe faciliteer ik een leven lang ontwikkelen in mijn organisatie?

Software

Talent zit in iedereen. Helaas halen we er niet altijd uit wat erin zit. Dit is niet alleen jammer voor de medewerker, maar ook voor de onderneming. De capaciteiten zijn dus wel in huis, maar hier wordt geen gebruik van gemaakt. Inhoud en richting geven aan persoonlijke ontwikkeling is daarom van groot belang. Helaas wordt hier door tijdgebrek vaak geen prioriteit van gemaakt. Vooral bij mkb’ers. Software kan dit proces vergemakkelijken. Door middel van een online assessment brengt de software competenties in kaart. Zo weet je waar kwaliteiten en valkuilen liggen en welke potentieel onbenut blijft. Dit is een handig aanknopingspunt voor ontwikkelgesprekken. Daarnaast helpt de software bij het monitoren van de voortgang. Wanneer een ontwikkeldoel niet behaalt wordt, stuurt deze namelijk een herinnering.

Met deze ondersteuning zorg je ervoor dat goede voornemens met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling daadwerkelijk omgezet worden in acties. Werknemers blijven zo gestimuleerd om zich een leven lang te ontwikkelen. Door de SLIM regeling is deze software zo goed als gratis. De software van Helixers helpt je bij:

  • het faciliteren van een structuur met periodieke ontwikkelgesprekken
  • het geven van inhoud aan de ontwikkelgesprekken
  • het stellen van ontwikkeldoelen en het maken van een actieplan
  • het monitoren van voortgang en het sturen van eventuele herinneringen

Wil je meer informatie of een demo? Plan dan een afspraak in.

Workshops om persoonlijke ontwikkeling richting en inhoud te geven

Als leidinggevende of HR medewerker zul je jaarlijks te maken hebben met beoordelings- of functioneringsgesprekken. Uit onderzoek blijkt dat ontwikkelgesprekken doeltreffender zijn. Bij functioneringsgesprekken wordt er namelijk teruggekeken naar de afgelopen periode en wordt vooral benoemd wat er fout ging. Ontwikkelgesprekken leggen de focus juist op de toekomst en hoe deze nog beter kan worden. Tijdens deze gesprekken worden ontwikkeldoelen geformuleerd. Hierbij worden zowel de wensen alsook de voortgang van de ontwikkeling van de werknemer besproken. Workshops helpen leidinggevende en HR medewerkers om het verschil tussen beide typen gesprekken beter te begrijpen en de manier van communiceren die daarbij hoort te leren. Daarnaast wordt deze kennis direct toegepast in de praktijk door te oefenen met deze gesprekken en vaardigheden, zoals motiverend leidinggeven, te trainen.

Met behulp van de SLIM regeling is het mogelijk om (gratis) workshops te organiseren voor leidinggevenden en HR medewerkers. In deze workshops leren ze onder andere gesprekstechnieken toepassen om persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren.

4. Praktijkplaatsen aanbieden voor derde leerweg trajecten

Maatwerktrajecten voor volwassenen

Als laatste categorie kan je als werkgever subsidie krijgen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg. Voor het aanbieden van leerplekken voor een bbl is er geld beschikbaar. Voor de derde leerweg is dit niet het geval. Dit weerhoudt veel werkgevers ervan om (nieuwe) werknemers een mbo diploma te laten halen, terwijl de flexibele aard van deze leerweg juist heel waardevol is voor volwassenen. Door werkgevers subsidie te geven, worden zij gestimuleerd om werknemers met een kwetsbare positie te begeleiden naar een hoger niveau. De SLIM subsidie komt jouw onderneming tegemoet om zo te zorgen dat al jouw werknemers de kans krijgen om de juiste certificaten te halen.

Voor de eerste drie categorieën is het nuttig om hulp te krijgen van een van onze specialisten. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie of plan een afspraak voor meer inzicht in jouw persoonlijke situatie. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 maart. Maak je gebruik van onze diensten, dan helpen onze in-house subsidieadviseurs gratis bij de aanvraag.

Maak een afspraak