SLIM regeling: verstandig voor jouw onderneming?

Door inge
Op februari 23, 2021

SLIM regeling: verstandig voor jouw onderneming?

Door inge
Op februari 23, 2021

Blijven leren is werknemers motiveren. Wie niet uitgedaagd wordt het beste uit zichzelf te halen, zal zich vervelen. Makkelijk gezegd, maar niet iedere onderneming heeft daar de tijd, het geld of de middelen voor. Vooral mkb ondernemingen schort het hieraan. De overheid helpt deze groep ondernemers door jaarlijks geld vrij te maken. Zo kun je als mkb’er tot €25.000 vergoeding krijgen: de SLIM regeling. In dit artikel lees je meer over wat het inhoudt, hoe het werkt en waarom het voor jou als mkb’er zinvol is hier gebruik van te maken.

Wat is SLIM regeling?

De SLIM subsidie is in het leven geroepen om mkb ondernemingen te helpen hun personeel ontwikkeld te houden. Jaarlijks is er €48 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van een leerrijke omgeving. Dit geld is niet alleen voor mkb’ers, maar ook voor samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb ondernemingen, zij kunnen maximaal €500.000 krijgen per aanvraag. Daarnaast is er geld beschikbaar voor grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie. Voor hen geldt een bedrag van €200.000, met uitzondering van de landbouwsector waarvoor een maximale aanvraag van €20.000 gedaan kan worden.

Waarvoor kun je SLIM subsidie aanvragen?

Het doel van de SLIM regeling is om personeel blijvend te ontwikkelen. Het geld kan daarom alleen maar besteed worden aan initiatieven die een leerzame werkcultuur stimuleren. Deze initiatieven worden in vier categorieën ingedeeld:

    1. Opleidings- of ontwikkelplannen. Hierbij wordt de scholingsbehoefte binnen de onderneming geïnventariseerd en staat de onderneming centraal.
    2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen. Persoonlijke gesprekken en plannen waar de werknemer centraal staat.
    3. Het ontwikkelen van een systeem voor leren. Denk hierbij aan het toepassen van een periodieke gesprekscyclus voor evaluatie of het opzetten van een bedrijfsschool.
    4. Aanbieden van praktijkplaatsen voor derde leerweg. Daarmee kunnen mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt toch een mbo opleiding volgen terwijl ze werken.

Hoe vraag ik de SLIM subsidie aan?

De aanvraag voor SLIM subsidie kan tweemaal per jaar gedaan worden. De eerste periode vangt al aan op 2 maart en duurt tot 31 maart. De volgende periode start dan pas weer van 1 september tot en met de 30e. Voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden geldt een andere periode, namelijk 1 tot en met 30 juni.

De aanvraag dient gedaan te worden aan de hand van bepaalde eisen. We begrijpen dat dit veel werk is. Daarom hebben wij een in-house subsidieadviseur die de aanvraag (meestal gratis) voor jou regelt. Op die manier ontzorgen wij jou volledig.

Zijn er meer aanvragen dan dat er subsidiebudget is? Dan vindt er een loting plaats. Hier hebben wij helaas geen invloed op.

Wat is het nut van SLIM voor jouw bedrijf?

Ook al is er geld beschikbaar voor het blijven ontwikkelen van personeel, wil dat niet zeggen dat daarmee ook alles geregeld is. Het kost tijd om deze plannen uit te voeren en tijd is een kostbaar iets. Vooral binnen het mkb. Desondanks is dit een relatief klein offer voor nu, voor een blijvend groot plezier in de toekomst.

Allereerst zorgt een leerzame werkcultuur ervoor dat jouw personeel helemaal up-to-date blijft. De arbeidsmarkt is constant in beweging en nieuwe ontwikkelen blijven komen. Natuurlijk wil je dat jouw personeel op de hoogte is van alle nieuwe veranderingen. Op die manier gaat het bedrijf mee met de tijd en blijft daarmee relevant. Door personeel te blijven ontwikkelen, zorg je voor duurzame inzetbaarheid.

Daarbij komt ook dat een werknemer graag uitgedaagd wordt, nieuwe dingen wil bijleren en graag wil groeien. Personeel dat niet geprikkeld wordt, heeft een grotere kans om weg te gaan. Tevens wil een personeelslid gehoord worden, persoonlijke aandacht krijgen. Ook dat kan met behulp van de SLIM regeling. Dit resulteert in gemotiveerde medewerkers en daarmee betere resultaten. Ook zal een werknemer zich prettig voelen binnen het bedrijf. Hierdoor zullen ze minder snel overwegen om weg te gaan en blijft jouw personeel dus behouden.

Een laatste voordeel is dat het stimuleren van een leerrijke werkomgeving zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is iets wat veel werknemers belangrijk vinden, maar ze vinden het vaak moeilijk om hier invulling aan te geven. Met behulp van een coach en/of software wordt er een concreet en persoonlijk plan gemaakt die aansluit bij de wensen van jouw personeel. Hiermee krijgt persoonlijke ontwikkeling een centrale plek binnen het bedrijf.

Vragen? Maak een afspraak!

Is nog niet alles duidelijk na het lezen van dit artikel? Dat is begrijpelijk. Meer informatie kun je vinden op onze site of maak een telefonische afspraak om meer uitleg te krijgen die past bij jouw situatie.

Maak een afspraak